Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

“The function of man is to live, not to exist.”
— J. London
8339 fd09 500
Reposted fromtfu tfu viazazycieniezwyczajne zazycieniezwyczajne
4327 a1a1
Reposted frommelodyjna melodyjna viawszystkodupa wszystkodupa
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
7857 8ddc
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
1048 8993 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa

November 12 2019

8314 a4ee 500
Reposted fromzciach zciach viaolls503 olls503

November 11 2019

Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viarzzkropka rzzkropka
Tymczasem czułam się pozbawiona swoejgo miejsca na ziemi, jakby nagle do mnie dotrało, że w tej chwili nigdzie nie jestem u siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeniwieec leniwieec
9221 c9e4
Reposted fromtichga tichga viapffft pffft

November 09 2019

3479 84b3 500
Reposted fromvscd vscd viascorpix scorpix
9833 adcc
Reposted fromlonely-depths lonely-depths viascorpix scorpix
Jesteśmy sami nawet gdy kochamy i kochają nas i tak prędzej czy później zaczyna przerażać ich ten chaos w nas.
— Bisz - Bezpańskie Psy
Reposted fromdeviate deviate viascorpix scorpix

November 02 2019

2505 74d3
5004 e636
Reposted fromflesz flesz vianieobecnosc nieobecnosc
5720 f4e6 500
Reposted fromzciach zciach viadivi divi
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera

October 29 2019

2240 5027 500
Reposted fromkartofel kartofel viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl