Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2020

1256 3855 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabanshe banshe
0879 3d47 500
Reposted fromjottos jottos viabanshe banshe

December 11 2019

2955 0882
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaazazel azazel
Podobno co nas nie zabije to nas wzmocni. Ludzie tak mówią, kiedy przytrafi im się coś strasznego. Ale to nie prawda. Co nas nie zabije, łamie nam wszystkie kości, roztrzaskuje na kawałki, trzymane w całości brudnawymi bandażami i pożółkłymi plastrami. Wszystko trzeszczy wzdłuż lini pęknięcia. Jesteśmy krusi, śmiertelnie zmęczeni trzymaniem się w jednym kawałku. Czasem żałujemy, że to nas nie zabiło.
— Fiona Barton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazazel azazel

December 03 2019warrior of love

December 02 2019

0420 4214
Reposted fromkniepuder kniepuder viahormeza hormeza
4952 da16 500
Reposted fromapotheosis apotheosis viaBabson Babson

November 29 2019

2039 cf84 500

November 28 2019

Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viazoi zoi
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna

November 27 2019

3836 b442 500
Reposted frompiehus piehus vianiedoskonalosc niedoskonalosc

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viasognito sognito
6223 ec7d 500
Reposted fromrypka rypka viasognito sognito

November 26 2019

Reposted frommrrru mrrru viaBetterDays BetterDays
5063 31b5 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viatomash tomash
2852 c226 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir

November 25 2019

0607 fb5e 500
Reposted fromcontigo contigo viaazazel azazel
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaifyouleave ifyouleave

November 17 2019

Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajestemjeden jestemjeden
9186 7288 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viadusielecc dusielecc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl