Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2020

5903 6bb7 500
Reposted fromshibouk shibouk viaazazel azazel

March 19 2020

Reposted fromNaitlisz Naitlisz viascorpix scorpix
Sponsored post
Serce mężczyzny czy kobiety nie potrzebuje wypatrywać znaków. Czasami wystarczy odnaleźć się wśród miliardów ludzi.
— Donato Carrisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
5981 007b 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viabanshe banshe
- Czasem warto powalczyć o uczucia. Nawet jeśli to oznacza, że ryzykujesz, że się zbłaźnisz albo poczujesz się zraniona. W przeciwnym razie skończysz jak ja.
- Pomarszczona i wydziarana?
- Samotna.
— Katarzyna Puzyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 09 2020

9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viamefir mefir
4634 f4fb 500
Reposted fromtfu tfu viamefir mefir
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viamefir mefir
i mówię sobie codziennie, cały czas nie wytrzymam a wytrzymuję
— ja
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamefir mefir
8098 4cc0 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
8708 b260
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamefir mefir

January 11 2020

1256 3855 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabanshe banshe
0879 3d47 500
Reposted fromjottos jottos viabanshe banshe

December 11 2019

2955 0882
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaazazel azazel
Podobno co nas nie zabije to nas wzmocni. Ludzie tak mówią, kiedy przytrafi im się coś strasznego. Ale to nie prawda. Co nas nie zabije, łamie nam wszystkie kości, roztrzaskuje na kawałki, trzymane w całości brudnawymi bandażami i pożółkłymi plastrami. Wszystko trzeszczy wzdłuż lini pęknięcia. Jesteśmy krusi, śmiertelnie zmęczeni trzymaniem się w jednym kawałku. Czasem żałujemy, że to nas nie zabiło.
— Fiona Barton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazazel azazel

December 03 2019warrior of love

December 02 2019

0420 4214
Reposted fromkniepuder kniepuder viahormeza hormeza
4952 da16 500
Reposted fromapotheosis apotheosis viaBabson Babson

November 29 2019

2039 cf84 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...