Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

You must be able to make a commitment to yourself. Promise yourself that, no matter what, you will give it your very best. Day in, and day out. From one second to the next. What ever they may be, your dreams are absolutely beautiful. Don’t allow for them to whither inside of you; give them your love, work, and dedication.
— Nicole Addison @thepowerwithin (via thepowerwithin)
Reposted fromSkydelan Skydelan viabanshe banshe

November 15 2017

To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
(via polskie-zdania)
Reposted fromdivi divi via2708 2708
3021 c181 500

M. Hłasko

8085 263d
Reposted from777727772 777727772 viacitiesofnight citiesofnight
6483 5d9f
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka viahavingdreams havingdreams
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viahavingdreams havingdreams
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiezwykla niezwykla
6437 04f2 500
Reposted fromdivi divi viamefir mefir
2945 26ea
Reposted fromGIFer GIFer viamefir mefir
1230 0963
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viamefir mefir
Wszyscy jesteśmy trudni. Skrywamy urazy i nie mówimy o tym, co nas boli. Potrafimy latami pielęgnować wewnętrzne cierpienie. Byle tylko ktoś nas nie rozszyfrował, żeby tylko nie wyszło na jaw jak słabi i rozbici jesteśmy. Jak bardzo męczy nas stwarzanie pozorów normalności? Ile walki z samym sobą kosztują nas codzienne uśmiechy? Jesteśmy identyczni. Równie skrzywdzeni przez los i złych ludzi. Pewnie dlatego nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Bo każdy nosi w sobie żal, smutek i cierpienie. Każdy skrywa w sobie pustkę, której nie pojmuje. Nasze wnętrze to cmentarzysko porzuconych marzeń, niewykorzystanych szans i niespełnionych nadziei.
— N. z fp Z pamiętnika neurotyka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaifyouleave ifyouleave

November 09 2017

0597 b6a2 500

wynonasrider:

Don’t you leave him Samwise Gamgee

Reposted fromtwijfelaar twijfelaar viabanshe banshe

November 08 2017

5683 7be9
Reposted fromenna-music enna-music viaFreXxX FreXxX
4107 73f0
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
2035 b42a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl