Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

Ludzie zbyt szybko wymieniają się imionami, słowami, myślami. 
A potem znikają.
— “Historie, w których nic się nie dzieje" Igor Kulikowski
Reposted fromweightless weightless viaazazel azazel
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie. Patrzysz na kogoś, uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś, myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”. Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek. Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom, imiona dla dzieci. 
A później co? 
Pijesz.
Reposted fromnatory natory viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 12 2018

Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
5633 3eac 500
Reposted fromkaiee kaiee viabanshe banshe
I wtedy mi się przypomniało, dlaczego życie bez uczuć ma jednak zalety. Nie ma w sobie tego chaosu i wyczekiwania. I naprawdę w tej chwili chciałam to wszystko rzucić w cholerę. 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viaazazel azazel
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viascorpix scorpix

January 10 2018

Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viabanshe banshe
1462 bf1f
Reposted fromolaosa olaosa viabanshe banshe
1633 75c4
Healing doesn't mean the damage never existed. It means the damage no longer controls my life.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabanshe banshe
2222 855a
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viaazazel azazel
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viaazazel azazel
0519 77a4
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel

December 21 2017

7977 5216 500

Negatywny Miki
Reposted fromEmisja Emisja viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromgruetze gruetze viabanshe banshe
6889 5d29 500
Up to Date nad ranem. Wrzesień 2017.
Reposted from1923 1923 viabanshe banshe
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viabanshe banshe

December 20 2017

9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl