Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viarzzkropka rzzkropka
Tymczasem czułam się pozbawiona swoejgo miejsca na ziemi, jakby nagle do mnie dotrało, że w tej chwili nigdzie nie jestem u siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeniwieec leniwieec
9221 c9e4
Reposted fromtichga tichga viapffft pffft

November 09 2019

3479 84b3 500
Reposted fromvscd vscd viascorpix scorpix
9833 adcc
Reposted fromlonely-depths lonely-depths viascorpix scorpix
Jesteśmy sami nawet gdy kochamy i kochają nas i tak prędzej czy później zaczyna przerażać ich ten chaos w nas.
— Bisz - Bezpańskie Psy
Reposted fromdeviate deviate viascorpix scorpix

November 02 2019

2505 74d3
5004 e636
Reposted fromflesz flesz vianieobecnosc nieobecnosc
5720 f4e6 500
Reposted fromzciach zciach viadivi divi
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera

October 29 2019

2240 5027 500
Reposted fromkartofel kartofel viawiksz wiksz
6020 dee7
Reposted fromowca owca viadancingwithaghost dancingwithaghost

October 28 2019

Czasami człowiek czuje się tak, jakby cały świat walił się kawałek po kawałku, a dookoła nie ma ani jednaj osoby, którą choć trochę obchodzi, że powoli umierasz.
— Joelle Charbonneau
Reposted fromifyouleave ifyouleave
- Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi.
- Będzie Ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie. Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno. Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od Ciebie chciał.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaifyouleave ifyouleave
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viaifyouleave ifyouleave

October 27 2019

7883 fc45 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaoski oski
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis

October 26 2019

6083 f3e0 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapchamtensyf pchamtensyf
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viazoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl