Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

8760 f82e 500
Reposted fromyikes yikes viapffft pffft

September 18 2018

3145 36b0 500
Reposted fromhare hare viascorpix scorpix
Taught me a lesson that just because you love something, that doesn't mean it's safe from harm. Doesn't mean it can't be ripped from your heart and destroyed forever. Doesn't mean the one person you trust to take care of you won't hurt you at any chance they can get.
— Stylo Fantome, Church.
Reposted frommefir mefir

September 11 2018

2934 ab89
Reposted fromaconcagua aconcagua viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 20 2018

March 17 2018

Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape viaazazel azazel
9342 0bb4 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaazazel azazel
8012 3d78 500
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— Marks Somow
Reposted fromaletodelio aletodelio viaazazel azazel
Z treningiem jest jak ze związkiem. To że osiągnąłeś już bardzo dobre efekty, nie oznacza że możesz przestać się starać. Bo gdy przestaniesz się starać, efekty znikną.
— Akop Szostak
Reposted fromlovvie lovvie viaazazel azazel
Reposted fromgruetze gruetze viascorpix scorpix
Nauczyłem się, że kiedy człowiek jest zakochany to nie odróżnia dobra od zła. 
— "Desperate Housewives"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

March 05 2018

Od tej pory świat zaczął się kręcić wokół odliczania czasu od urlopu do urlopu, od radości z przyjazdu do kraju lub odwiedzin rodziny, do bólu rozstania. Nigdy ta radość nie mogła być też pełna, bo zawsze z tyłu głowy pozostawała myśl, że niedługo trzeba będzie wracać i znowu będzie ciężko. 
— Artykuł "Dwa kraje, dwa serca, dwie tęsknoty - tak wygląda prawda o emigracji" - deon.pl
Reposted fromaggape aggape viaifyouleave ifyouleave

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"
Reposted fromjasminum jasminum viaSkydelan Skydelan
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viabanshe banshe
Zagłuszanie bólu na jakiś czas sprawia, że powraca ze zdwojoną siłą.
— Joanne Kathleen Rowling – Harry Potter i Czara Ognia
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaazazel azazel
Świat kończy się, a potem pędzi dalej.
— Jakub Małecki, Ślady
Reposted fromolewka olewka viaazazel azazel

February 23 2018

9708 398a 500
Reposted frommammut mammut viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl