Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

Reposted fromgruetze gruetze viablackbagira blackbagira

March 17 2017

8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viaciarka ciarka
1017 7f42 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
8676 2eb8

March 16 2017

4172 d1c4 500
5401 fb23
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaifyouleave ifyouleave
9214 3623
Reposted fromfelicka felicka viaifyouleave ifyouleave
3557 b79d
Reposted fromimyours imyours viaifyouleave ifyouleave
2897 6752
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaifyouleave ifyouleave
3035 29dc
Reposted fromifyouleave ifyouleave

Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana.  Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt,  Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest.  Ja też to lubiłem. ”
— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlanni lanni viaifyouleave ifyouleave
Ludzie spieszą się oceniać innych, bo boją się oceniać siebie.
— Albert Camus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaifyouleave ifyouleave
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viaifyouleave ifyouleave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl