Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

Jurassic Coast, Dorchester, United Kingdom
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamefir mefir
Gdzieś we mnie, na samym dnie serca istnieje tęsknota. Ten rodzaj tęsknoty do której nie chcę wracać. Smutek za latami młodości, za tym co może nie było idealne, ale było moje. Minęło. Ludzie z tamtego czasu odeszli.
Pozostały one - całowicie bezlitosne.
Wspomnienia. Piosenki. Zapachy.
— aggape 19/08/2019
Reposted fromaggape aggape viamefir mefir
- Chciałbym wiedzieć, co ci jest - powiedział. - Czy mogę Ci jakoś pomóc?
- W czym można człowiekowi naprawdę pomóc - rzekła. Odgarnęła swoje ciężkie, brązowe włosy i milczała chwilę. Widziała, iż patrzy na nią aż do bólu oczu. - Każdy musi sobie sam dawać jakoś radę - rzekła. - Cóż więcej?
— Hłasko
Reposted fromMissTake MissTake viamefir mefir
9959 8a48 500
Reposted fromsanitas sanitas viamefir mefir
9431 4e9e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix

September 10 2019

4844 6adb 500

April 26 2019

Reposted frompffft pffft viascorpix scorpix
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viascorpix scorpix
2342 9640 500
dlaczego musi być tak pięknie zawsze?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viascorpix scorpix
9493 0832 500
Reposted fromhare hare viascorpix scorpix
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
1155 89ed 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viascorpix scorpix
2677 97e2 500
Reposted fromrol rol viascorpix scorpix
9049 6154
Reposted fromrol rol viascorpix scorpix

February 15 2019

8760 f82e 500
Reposted fromyikes yikes viapffft pffft

September 18 2018

3145 36b0 500
Reposted fromhare hare viascorpix scorpix
Taught me a lesson that just because you love something, that doesn't mean it's safe from harm. Doesn't mean it can't be ripped from your heart and destroyed forever. Doesn't mean the one person you trust to take care of you won't hurt you at any chance they can get.
— Stylo Fantome, Church.
Reposted frommefir mefir

September 11 2018

2934 ab89
Reposted fromaconcagua aconcagua viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 20 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl